Gospel Historie - Sådan Opstod Det

Bedste
December 14th, 2020

Hvordan opstod gospelmusik? Gospel historien er en historie om en fusion, kombination eller en sammensmeltning om man vil af de afrikanske rytmer og de europæiske samler.

Gospelmusikken har sine rødder i slaveriet i Amerika, hvor samler og hymner i Guds ære blev sammensat de afrikanske rytmer hos de slaver, der var fragtet til USA for at arbejde.

Gospel - fra slavernes sang til fællesskab

Gospel historien er udviklet over flere hundrede år, men gospel som vi kender det i dag tog for alvor fat i tiden efter den amerikanske borgerkrig. 

Det er måske ikke så underligt, når man tager i betragtning, at det var der, at slaveri i USA blev ophævet og slaverne - i hvert fald i teorien, blev sat fri.

De sorte indbyggere i USA holdt dog fast i deres sange, som de også brugte i deres religion. Gospelmusikken er den dag i dag stadig et fast element i mange kirker i USA, hvor menighederne primært er sorte.

Selvom gospelmusikken kan tage form af flere stilarter, så kender de fleste den fra sang af solister og kor, hvor publikum tit deltager aktivt i sangene.

Gospelmusikken blev især udbredt efter Anden Verdenskrig, hvor den nåede større udbredelse. Det var dog først i 1970'erne og frem, at gospelmusikken for alvor kom til Danmark og vandt indpas forskellige steder i Danmark.

Det er dog stadig primært i USA, at gospelmusikken anvendes mest.

Her skal vi huske at takke: avXperten, der har ydet support og har økonomisk finanseret tilstedeblivelsen af dette indlæg. Hos avXperten kan du købe blandt et stort og flot udvalg af mini køleskab produkter. Tak for hjælpen! - uden jer ville det ikke kunne lade sig gøre.

Næste indlæg